Inschrijven

Maak een afspraak om je kind in te schrijven.

Data

  • Maart 2022
    • 19 - Opendeurdag voor alle klassen van 10 - 12 uur.
  • Mei 2022
    • 19 - Opendeurtje voor nieuwe kleuters van 11-12 uur

Geïnteresseerd in onze school? Bekijk hier onze virtuele rondleiding!

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document.

Dit kan zijn:

  • de identiteitskaart van het kind
  • een uittreksel uit de akte van geboorte
  • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bij het inschrijven van een kleuter bevestigen de ouders schriftelijk dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. De ouders ontvangen de schoolbrochure met het opvoedingsproject en het schoolreglement.

Als het formulier “akkoordverklaring” terug aan de school is bezorgd, is het kind geldig ingeschreven.